Hebei Jieaote มีสำนักงานและพื้นที่การผลิตมากกว่า 5,000 ตารางเมตร และมีพนักงานมากกว่าหนึ่งร้อยคน

ซื้อโดยตรงจาก
เจียวเต้

สำรวจผลิตภัณฑ์ของเรา

ยานพาหนะและของเล่นเด็ก

ข่าวและข้อมูล

การสนับสนุนและช่วยเหลือ

ช่องทางโซเชียลของเรา

  • เฟสบุ๊ค
  • เอสเอ็นเอส (2)
  • เอสเอ็นเอส (3)
  • เอสเอ็นเอส (4)